Przemyśl, ul. Lenartowicza 23  - (wejście od  ul. Rogozińskiego)